Partenerii noștri - Anul I

Prezentarea proiectului

Erasmus+

2021-2027

Digital Powers for Nature-Connected Schools

2021-1-RO01-KA121-SCH-000019423

                           Proiectul de acreditare a fost depus la termenul din octombrie 2020, având ca obiective principale îmbunătățirea competențelor digitale ale elevilor și ale cadrelor didactice, nevoie apărută mai ales în timpul școlii online. Pentru a putea realiza activități diverse și pentru a atinge și  obiectivele green din ghidul Uniunii Europene, ne propunem să realizăm o grădină pedagogică, un spațiu necesar învățării în aer liber, o altă nevoie apărută în ultimii doi ani.  Aceste activități de ecologizare, plantare, amenajare vor fi corelate cu activitățile digitale din cadrul proiectului, practic competențele digitale venind în sprijinul protejării naturii, după cum se sugerează și prin titlul proiectului.  În contextul pandemiei, proiectul de acreditare  Erasmus+  răspunde și nevoilor de reziliență, de motivare și încurajare a cadrelor didactice și a elevilor pentru implicare în activități diverse, școlare și extrașcolare, care să le crească încrederea și speranța în viitor, în șansele lor de reușită și de dezvoltare personală și de depășire a acestei perioade care a necesitat eforturi de adaptare permanentă.

                       Înafară de obiectivele deja enumerate, digital și green, ne propunem prin acest proiect să punem bazele unei rețele de educație școlară, formată din parteneri europeni, locali, regionali, asociați care să ne ajute să continuăm activitățile noastre și după finalizarea acreditării. Astfel, pentru acest prim an de acreditare avem un partener din Spania- Secondary School Ies Don Juan Manuel (Instituto de Educación Secundaria Don Juan Manuel) din Cifuentes și mai mulți parteneri asociați, organizatori de cursuri precum Enjoy Italy di Alessandro Gariano  Tools and Services for Education, Training and Local Development, Giovani per l'Europa care ne asigură legătura cu instituția pentru programul de job shadowing. Partenerii noștri locali și regionali sunt Liceul Tehnologic Puiești, Școala Gimnazială Zorleni, Școala Gimnazială Alexandru Vlahuță și Școala Gimnazială Chiscani, județul Brăila. Partenerii asociați vor participa la activitățile de diseminare, vor aplica și ei anumite tehnici digitale și vor fi informați și  încurajați pentru a depune proiecte de acreditare Erasmus+.  Numărul de parteneri asociați va crește în fiecare an de acreditare. 

                          Anual școala depune o cerere de finanțare, simplificată, prin care își propune un număr de activități. Anul acesta școlar 2021-2022 cererea de finațare aprobată  cuprinde activitățile următoare: 

  • cursuri de formare pentru profesori - 1 săptămână - 5 cadre didactice (4 profesori, 1 învățător) - 10-14 ianuarie 2022 - Roma, Italia
  • job-shadowing-perioada de 4 săptămâni de observare și practică - 1 cadru didactic- școala IPSEOA E. Gagliardi, Valencia, Italia
  • mobilități pentru 10 elevi însoțoțiți de 2 cadre didactice - Cifuentes Spania -mai 2022
  • vizită pregătitoare- coordonator proiect- Cifuentes, Spania, 27,28 ianuarie 2022
  • tânăr cadru didactic în practică, școală gazdă - Manolache Costache Epureanu

                            Pentru aceste activități instituția a primit o finanțare de 32 825 euro, prima tranșă de 80% din sumă a intrat în cont în luna noiembrie, restul de 20% vor fi primiți după raportarea finală și evaluarea proiectului. De aceea, activitățile necesită o participare financiară din partea persoanelor selectate, în cazul în care costurile depășesc sumele din proiect. Pentru fiecare activitate școala primește și o sumă alocată pentru sprijinul organizațional, această sumă fiind de 100 euro pentru fiecare persoană care participă la mobilități, în total 1700 euro.  Din acest sprijin destinat organizării activităților în școală, s-a decis achiziția unui laptop pentru cabinetul de proiecte europene, plata testelor PCR pentru mobilități și achiziția unor materiale consumabile necesare desfășurării proiectului. 

                           În cadrul proiectului Erasmus+ a fost aprobat și un proiect asociat eTwinning, care facilitează comunicarea cu partenerul din Spania și schimbul de materiale, prezentări, diverse activități virtuale etc., care ne ajută să ne îndeplinim obiectivele de îmbunătățire a competențelor digitale. 

Întâlnirile cu elevii selectați pentru Erasmus+ au loc săptămânal sau  în funcție de necesități iar întâlniri cu profesorii, respectiv părinții au loc lunar.  S-a creat un grup whatsapp pentru comunicarea din cadrul echipei de proiect și o clasă virtuală Classroom pentru activitățile cu elevii. 

Diseminarea activităților se face prin intermediul platformelor, a paginii de socializare a școlii, site-ul școlii și al proiectului, panoul Erasmus+ și diverse materiale, broșuri, afișe etc. După efectuarea mobilităților urmează mai multe evenimente de prezentare și transmitere de informații și tehnici în cadrul rețelei de parteneri. 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the National Agency and Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Rețele de socializare

Informații utile

Contact: 

Adresa: Str. Aleea Parc, nr. 1, Bârlad, Vaslui, cod poștal 731129

Tel./ Fax. 0235413001

Email: echipa@digitalpowersfornatureconnectedschools.ro

 

Pagină web realizată în programul pentru creare site-uri, WebWave.