Selecții anul 2

Selecții anul 3

Selecții anul 1 

                       Anual, în cadrul acreditării, se va derula un proces de selecție a elevilor care doresc să participe la activitățile proiectului nostru Erasmus+.  Obiectivul nostru este să implicăm în mobilități de studiu și schimb de experiență minim 10 elevi anual, pe perioada acreditării deci până în 2027. Selecția se desfășoară conform unei proceduri iar punctajul se acordă ținându-se cont de documentele depuse la dosarul de înscriere, de rezultatele la testele de competențe lingvistice, răspunsurile la interviul de selecție, dar și de media generală din anul anterior, dorindu-se motivarea elevilor. La selecție pot participa toți elevii de gimnaziu, începând cu cei de clasa a VI-a (pentru a avea 12 ani minim la plecarea în mobilități), regula de acordare a finanțării fiind de o singură participare pe perioada acreditării pentru fiecare elev selectat. 

                               In anul 1 2021-2022 la selecție au participat 21 de elevi, 10 fiind selectați pentru mobilitatea din cadrul proiectului KA121- SCH- 000019423 din mai 2022 în Cifuentes la IES Din Juan Manuel. Interviul s-a derulat la Biblioteca 2, o parte dintre elevi au participat online pentru că se aflau în carantină.  Din comisia de selecție au făcut parte responsabilii de selecții, directorul, profesorii de limbi străine. 

In anii 2 si 3 de proiect numărul elevilor participanți s-a dublat. 

Selecția anuală a elevilor 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the National Agency and Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Rețele de socializare

Informații utile

Contact: 

Adresa: Str. Aleea Parc, nr. 1, Bârlad, Vaslui, cod poștal 731129

Tel./ Fax. 0235413001

Email: echipa@digitalpowersfornatureconnectedschools.ro

 

Pagină web realizată în programul pentru creare site-uri, WebWave.